vocabulario galego do petogalego - proa

proa

En galego non é só unha parte dos barcos

Moitas grazas a B. P. que enviou unha pregunta sobre a palabra PROA co significado de orgullo, fachenda.

No dicionario da RAG este significado non está recollido. Para a RAG, proa é soamente a parte dianteira do barco.

Pero proa, como di B.P. e como se recolle noutros dicionarios (coma o Estraviz) co significado de presunción, vaidade.

Se dicimos dalguén que “ten moita proa” é que é vaidoso, fachendoso.

Como lle dicides vós? Empregades proa, ou ter moita proa?

Se queres apoiar ao Peto mira aquí.

20

Como lle dis ti á proa?

Min votes count should be 1

Deixar unha resposta