vocabulario galego do petogalego - xabucar

xabucar

Outra forma de dicir enxaugar en galego

Xabucar é o mesmo que enxaugar: pasar algo por auga limpa, coma cando fregamos os platos.

Tamén a esta acción se lle pode dicir caldexar.

Para pasar auga ou un líquido pola boca, pódese empregar tamén xabucar.

Por exemplo cando lavamos os dentes e despois aclaramos a boca con auga para que leve os restos do dentífrico, ou cando empregamos unha enxaugadura das que nos recomenda a dentista.

Se queres apoiar ao Peto mira aq.

14

Como lle dis ti a xabucar?

Min votes count should be 1

Deixar unha resposta