vocabulario galego do petogalego - trousar

trousar

Botar do estómago

Trousar é saír ou botar pola boca o contido do estómago.

Outras palabras sinónimas son devolver, golfar, golsar, vomitar.

Ademáis trousar é pasar un enxame de abellas dunha colmeia para outra.

Tamén significa pasar un líquido dun recipiente para outro (normalmente referíndose ao viño).

Outro significado pode ser dividir ou repartir a auga para regar entre os veciños.

Referido ao gado, é pastar no campo ou no monte.

E relacionado con tecer, é torcer o fio na peza chamada trouso, na parte inferior do fuso dunha roca.

Se queres apoiar ao Peto mira aq.

Podes mercar camisolas e outras cousas do Peto aquí.

47

Como lle dis ti a trousar?

Min votes count should be 1

Deixar unha resposta